خانه پس از شنیدن حرفهای مردان خریدار سکس٬ آیا باز هم می‌گویید روسپی‌گری توانمندکننده است؟

پس از شنیدن حرفهای مردان خریدار سکس٬ آیا باز هم می‌گویید روسپی‌گری توانمندکننده است؟

پس از شنیدن حرفهای مردان خریدار سکس٬ آیا باز هم می‌گویید روسپی‌گری توانمندکننده است؟
0

جولی بیندل
برگردان: ندا کاشی
با یک خریدار سکس ملاقات داشتم که میگفت “روسپیگری از تجاوز جنسی جلوگیری میکند” و برعکس، «اگر فمینیستهای عوضی جلوی خریداران سکس را بگیرند؛ مردان به زنان واقعی (زنانی که روسپی نیستند) تجاوز خواهند کرد.»
وقتیکه ۳۵ سال پیش مبارزه علیه خشونت خانگی را شروع کردم، مجرمان نامرئی بودند. قربانیان تنها کسانی بود که به آنها دسترسی داشتیم و مردان مجرم نامرئی بودند. درمورد تجاوز و سوء استفاده جنسی کودکان هم وضع به همین صورت بود. قربانیان زن این جنایتها اغلب درمورد اینکه چگونه بهبود پیدا کردند یا اینکه چگونه به زنان دیگر در مصیبتهایشان کمک کرده‌اند، صحبت میکردند که فقط بخشی از واقعیت بود. به همین دلیل بود که من تصمیم گرفتم یکی از فصلهای کتاب آینده ام را به تجارت جهانی سکس اختصاص دهم که در مورد خریداران سکس است. خریدارانی که به صورت یک معما، هاله دود، یا صورتهای شطرنجی هستند و به ندرت اسمی روی این مردان گذاشته میشود.
برای نوشتن این کتاب با ۵۰ نجات‌یافته از تجارت سکس مصاحبه کردم. حرفهای زیادی درمورد خریداران سکس شنیدم، اما هیچکدام مثبت نبود. بهترین تجربه هایشان این بود که:”حداقل دوش گرفته بود” یا “یک بار به من تجاوز نکرد و کمی اوضاع بهتر بود.”
دوستم اِما هامفیرز، که در سال ۱۹۹۸ فوت کرد اولین بار چشمم را روی تجاوز باز کرد. صحنه ای که دیدم یک مرد (مشتری سکس) در حال تجاوز به یک روسپی بود. او گفت: “چرا مردان این کار را انجام می‌دهند؟ آلت جنسی او که از کار نمی‌افتد (اگر تجاوز نکند) و اوست که انتخاب می‌کند که این کار را انجام دهد، نه زن. زن فقط مستاصل است، یا مواد مصرف کرده یا از جاکش خود میترسد.”
اِما میگوید که تمام زنان روسپی به خوبی میدانند که یک مرد مشتری سکس بیشترین حق انتخاب را دارد و زن کمترین حق انتخاب. آنها برای سکس پول میدهند زیرا زن بدون پول، تمایلی به سکس ندارد.
من از سال ۱۹۹۹ مصاحبه با خریداران سکس را شروع کردم. ما با نجات یافتگان تجارت سکس و سایر فعالان فمینیست یک برنامه بازآموزی را برای مردانی که خریدار سکس بودند، در یورکشایر غربی برگزار کردیم. در سال ۲۰۰۹ به عنوان محقق بر روی خریداران سکس در ۶ کشور مطالعه کردم و با ۱۰۳ نفر از آنها در لندن مصاحبه کردم. بیش ازپنجاه درصد مردانی که به صورت روردررو با آنها مصاحبه کردم، اعتراف کردند میدانند زنانی که میخرند قاچاق شده اند، جاکشی شده اند یا به اجبار این کار را انجام میدهند.
بیشتر مردان بریتانیایی سفیدپوست برای انتخاب زنان میگفتند که براساس نژاد و ملیت آنها انتخابشان میکنند. یکی از آنها گفت: من یک لیست از این زنان را در ذهنم درست کردم. به خودم گفتم که با نژادهای مختلفی سکس خواهم داشت؛ مثل ژاپنی، هندی، چینی و … هر بار که با یکی از آنها خوابیدم از لیستم حذفش میکنم. مثل لیست خرید! یکی دیگر از آنها گفت: انتخاب کردن و خریدن چیزی است که با سلطه و کنترل همراه است. یکی از زنان روسپی گفت زنان برای آنها چیزی نیستند جز محل تخلیه اسپرمهایشان. دیگری گفت مثل چاه توالت.
در کتابم به این موضوع پرداخته ام که چرا با گسترده تر شدن جوامع، تجارت سکس و افسانه اینکه چرا مردان برای سکس پول میپردازند، ادامه پیدا میکند. حتی در میان مردان چپگرا که ادعا میکنند طرفدار فمینیسم هستند؛ این دیدگاه وجود دارد که مردان نیاز به یک محل تخلیه دارند. به عنوان مثال اوئن جونز در مورد اخراج سه قاضی که در جلسه دادگاه، در حال تماشای پورن بودند گفته بود: “اگرچه آنها متهم شدند، اما کارشان غیرقانونی نبود و تنها در بین عموم مردم خجالتزده و طرد شده اند. کسی چه میداند شاید کمی ارضا شدن، به تمرکز بیشتر قاضی کمک میکند.” این دیدگاه که تماشای پورنوگرافی میتواند تنش جنسی را از بین ببرد، یک توجیه قدیمی است.
در طول تحقیقات یکی از کتابهایم به هلند سفری داشتم که تجارت سکس در آنجا در سال ۲۰۰۰ قانونی شده بود. یک مشتری سکس را ملاقات کردم که به من گفت فحشا مانع از تجاوز میشود و برعکس اگر فمینیستهای عوضی مانع خریداران سکس شوند، مردان مجبور میشوند که به زنان واقعی تجاوز کنند. این یکی از بدترین دیدگاههایی است که درمورد فحشا وجود دارد.
این دیدگاه که “باید برخی از زنان برای سکس با مردان دردسترس باشند، تا سایر زنان از تجاوز در امان باشند.” خطرناک است. خرید سکس نه یک نیاز و نه یک حق انسانی است. اما این حق زنان و دختران است تا در دنیایی رشد کنند که روسپیگری به تاریخ پیوسته است.


منبع: ایندیپندنت

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *