خانه جمعیت “خواهران در اسلام” میگوید: هرگز نباید قربانیان آزار جنسی را بخاطر نوع لباسی که به تن داشتند سرزنش کرد.

جمعیت “خواهران در اسلام” میگوید: هرگز نباید قربانیان آزار جنسی را بخاطر نوع لباسی که به تن داشتند سرزنش کرد.

جمعیت “خواهران در اسلام” میگوید: هرگز نباید قربانیان آزار جنسی را بخاطر نوع لباسی که به تن داشتند سرزنش کرد.
0

ترجمه : علی نیری

جمعیت “خواهران در اسلام” معتقد است که آزار جنسی تعرضی جدی و مخرب برای قربانی است که همیشه ناخواسته رخ میدهد.
مدیر ارتباطات جمعیت خواهران در اسلام، مجیده هاشم، در بیانیه ای در دوم آگوست اعلام کرد: “اینکه بگوییم زنان برای مصونیت از آزار جنسی باید به شکل خاصی لباس بپوشند نه تنها زنان را در آزادی پوشش و بیان محدود میکند، بلکه بلوغ اجتماعی کل جامعه را نیز زیر سوال میبرد.”
وی همچنین از حمایت کامل خواهران در اسلام از طرح نماینده مجلس، ماریا چین عبدالله، برای ایجاد فضائی امن که قربانیان آزار جنسی بتوانند در آن با احساس آرامش و امنیت سخن بگویند خبر داد.
وی افزود: “ما معتقدیم که یکی از عوامل تشکیل چنین فضایی، قبول این واقعیت است که لباس یک زن به هیج عنوان توجیهی برای آزار جنسی او نیست.”
“یکی دیگر از عوامل موثر در این مسئله، گفتگو حول محور تبیین سیاستهایی است که با احترام به حقوق زنان در پی ایجاد تغییرات مثبت باشد.”
مجیده هاشم همچنین اضافه کرد که نیاز محسوسی برای تغییر و فراهم‌سازی محیطهای عمومی وجود دارد که در آنها آزار جنسی، از هر نوع و تحت هیچ شرایطی، تحمل و توجیه نشود. این سیاستها باید جایگزین سیاستهای فعلی مبنی بر محدود کردن زنان از طریق کنترل پوشش آنها شوند.

منبع: تستر

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *