خانه تبعیض جنسیتی فمینیست‌ها از نابرابری و آپارتاید جنسیتی خشمگین هستند

فمینیست‌ها از نابرابری و آپارتاید جنسیتی خشمگین هستند

فمینیست‌ها از نابرابری و آپارتاید جنسیتی خشمگین هستند
1

آیدا تحریری

تیترهایی با عنوان‌هایی همچون «فمینیسم و تناقض‌های جنسیتی آسیب‌زا»،«فمینیست‌های افراطی»،«پیامدهای مضر فمینیسم برای خانواده» را بارها مشاهده کرده‌ایم. هربار از خود میپرسم برابری حقوق میان زن و مرد و دسترسی زنان به حقوق انسانیشان چه خطر و آسیبی برای جامعه دارد؟

انتقاد از وضعیت موجود زنان و به چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی در طول تاریخ مطرح بوده و برخی شروع جنبش آزادی‌بخش زنان و قدمت تاریخی تفکر فمنیسم را به‌قدمت تاریخی ظلم بر زنان قلمداد می‌کنند.
اندیشه فمنیسم این است که مردان بر زنان به اشکال مختلف تسلط پیدا کرده‌اند و زن، فرودست و مرد فرادست بوده و این امر موجبات بسیاری از نابرابری‌ها و مظالمی بر زنان شده است؛ در حالی‌که این سلطه، تلقی هستی‌شناسانه نداشته و وضعیتی شکل‌یافته است نه امر وجودی، از همین رو تساوی کامل میان مرد و زن امکان‌پذیر است.

جامعه مردمحور از فمینیسم ترس دارد. حمله به سمت نظرات فمینیست های رادیکال ٬واردکردن اتهام ایجاد فساد و از هم‌گسیختگی خانواده و جامعه از جمله نقدها یا حمله‌هایی است که به فمینیسم وارد می‌شود.

جوامع زن‌ستیز و مردسالار به مردان القا میکنند که جایگاه بالاتری نسبت به زنان دارند، قدرتمند‌ترند، فقط آنها از پس مسیولیتهایبزرگ و سخت برمی‌آیند. به همین علت اگر مردی، زنی را در جایگاه بالاتری نسبت به خود ببیند احساس خشم و خجالت میکند.چرا که ذهنیت او نابرابری جنسیتی را به عنوان یک فکت و واقعیت پذیرفته است.

من یک فمینیستم و از جامعه ای که حقوق طبیعی و انسانی‌ام را به من نمیدهد، خشمگین هستم. من از کوچک، ضعیفه، ترشیده و تمامی الفاظ سکسیستی، از اجبار از نداشتن اختیار، تکیه‌گاه قانونی و اجتماعی در مقابل قوانین زن‌ستیز و گرایش های مردسالاری خشمگین هستم. زندگی برای زنان دشوار است و من هرروز با خود میگویم جامعه یک زندگی با حقوقی برابر و به دور از هرگونه سکسیسم به تمامی زنان جهان بدهکار است.

فمینیسم با اعتقاد به قرار گرفتن زنان در وضعیت فرودست و تلاش برای رفع این فرودستی و رسیدن به برابری عمومی و حقوقی زن و مرد ایجاد شد و زاییدهٔ عصر مدرنیته است، پس بله ما با افتخار فمینیست‌های خشمگینی هستیم که با تمام وجود برای از بین بردن بیداد جنسیتی تلاش و ناممان را معادل معجزه جاودان میکنیم.

اظهار نظر(1)

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *