خانه تبعیض جنسیتی اجازه اشتغال شوهر به زن٬ اجازه اشتغال ارباب به برده

اجازه اشتغال شوهر به زن٬ اجازه اشتغال ارباب به برده

اجازه اشتغال شوهر به زن٬ اجازه اشتغال ارباب به برده
0

سکوت

ای غلامان، طوری با اشتیاق مطیع اربابان زمینی خود باشید که از ارباب آسمانی خود مسیح اطاعت می‌کنید

رساله پائولوس رسول به افسسیان، باب ششم

این یکی از متون مقدسی است که از منظر دینی اطاعت از اربابان را برای بردگان ضروری میکرد. طی قرن ها مبارزه٬ نظام برده داری به جایی رسید که برده ها میتوانستند مستقل شوند و به اشتغالی مستقل از کار برای اربابان بپردازند٬ اما این استقلال به شرط رضایت اربابان از بردگان بود. هر برده ای که رضایتنامه داشت مشغول به کار میشد و کسب درآمد میکرد. یعنی آنها کماکان برده بودند و فقط اجازه ی اربابشان موجب استقلال آنها میشد.

ماهیت همین اجازه نامه خود تحقیرآمیز است ، چنانکه شروط ضمن عقد چنین است. طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» از به کار بردن لفظ شوهر و «زن خود» که بگذریم یکی از شروط ضمن عقد این است که مرد اجازه میدهد زن در انتخاب شغل آزاد باشد.

این درست است که شروط ضمن عقد کم‌وبیش میتواند حقوق زن و مرد را تعادل بخشد. اما سوال اینجاست که چرا اصولن باید نیاز به شروط ضمن عقد برای تساوی حقوق زن و مرد باشد؟ چرا آزادی و استقلال زن نیازمند کسب اجازه کتبی و امضای مرد است؟

 

یکی از نسخه‌های مبادلات مالی بین سالهای ۱۷۹۲ تا ۱۸۵۷ در ایالت پنسیلوانیا٬ شامل گواهی پرداخت مبلغ آزادی برخی از بردگان و به نوعی مجوز اشتغال و فعالیت آنان

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *