خانه تبعیض جنسیتی فمینیسم با کدام مرد در ستیز است

فمینیسم با کدام مرد در ستیز است

فمینیسم با کدام مرد در ستیز است
0

علی نیری

میگویند فمینیسم بنیاد خانواده و ازدواج را هدف گرفته است. میگویند فمینیسم میخواهد بین مرد و زن اختلاف بیاندازد. میگویند فمینیسم مردستیز است. میگویند زن و مرد را نسبت به هم بی اعتماد میکند. میگویند …

فمینیسم بنیاد خانواده و ازدواج را هدف گرفته است، بله. اما بنیاد خانواده و ازدواج سنتی که در اکثر جوامع، از جمله حتی جوامع غربی، رایج است و به عنوان نُرم پذیرفته شده است. فمینیسم خانواده ای میخواهد که در آن زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار باشند. فمینیسم خانواده ای میخواهد که اگر یکی از والدین را داشت هم‌ خانواده محسوب شود و کسی به فکر “کامل کردن” آن نباشد.

فمینیسم تبعیضی که بین زن و مرد توسط سیستم مردسالار به وجود آمده را میبیند و آنرا به هر دو گوشزد میکند. این تبعیض از پایه ای ترین حقوق انسانی بین این دو وجود دارد، چون بعضی نمیخواهند آنرا ببینند انگشتی که به آن اشاره میکند را پس میزنند.
فمینیسم مردستیزست، اگر مفهوم رایج “مرد” در جامعه یک موجود نرِ زن‌ستیز باشد که به کمک قانون و جامعه مردسالار زن را زندانی، برده و ملک خود کرده و او را فراتر از قالب مادر و همسر نمیبیند.

این قانون مردسالار است که زن و مرد را به هم بی‌اعتماد میکند. زن به محض اینکه به “عقد ازدواج” مرد ایرانی درمی‌آید بطور بالقوه و بالفعل بخش بزرگی از حقوق اولیه انسانی خود را از دست میدهد و تمام این حقوق به مرد واگذار میشود تا طبق میل و کّرّم خود تصمیم بگیرد با او چگونه رفتار کند. آیا اعتماد کردن در چنین شرایطی منطقی است؟ آیا عادلانه است کسی در بدو زندگی مشترک با انسانی که به او عشق میورزد ذهنش درگیر چنین بی‌اعتمادی باشد؟ آیا فمینیسم مسئول این بی اعتمادیست یا قانونی که با زن چنین میکند؟ این وسط گناه فمینیسم چیست که به همه این موارد اشاره و آگاهی سازی میکند؟

نظر خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *