نگاهی کوتاه به هفت کشوری که غیرقانونی بودن سقط جنین در آن تعجب بسیاری را برانگیخته است

روز ۲۸ ژانویه ۱۹۲۵ مصادف با ۹ بهمن ۱۳۱۳، ایسلند سقط جنین را قانونی اعلام کرد و بهعنوان اولین کشوری که سقط جنین را قانونی شمرد شناخته شد. روز چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳، جشن هشتادمین سالگرد قانونی شدن سقط جنین در ایسلند برگزار شد. نزدیک به یک قرن از این قانونگذاری تاریخی میگذرد، اما هنوز کشورهای زیادی هستند که سقط جنین در آنها غیرقانونی است. در حالیکه غیرقانونی بودن سقط جنین در بسیاری از این کشورها تعجببرانگیز نیست زیرا هنوز قانونهای واپسگرای زیادی در زمینه تبعیض جنسیتی و حقوق همجنسگرایان دارند، غیرقانونی بودن سقط جنین در بعضی از آن کشورها که قوانین پیشرفتهتری دارند بسیار تعجببرانگیز است.

باتوجه به اینکه اتحاد جماهیر شوروی  ابتدا در سال ۱۹۱۹ سقط جنین را قانونی شمرد، هنوز مباحثات و تردیدهایی پیرامون اینکه ایسلند اولین کشوری بوده که سقط جنین را قانونی کرده است وجود دارد. اما بسیاری معتقدند مفهموم آنچه در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد با آنچه امروزه به عنوان مشی قانونگذاری مدرن شناخته شده است، متفاوت بود. علاوه بر آن، در سال ۱۹۳۵ میلادی اتحاد جماهیر شوروی دوباره سقط جنین را غیرقانونی کرد. بنابراین ایسلند به عنوان اولین کشور پرچمدار قانونی کردن سقط جنین است. این کشور اروپای شمالی در قانون شماره ۳۸ خود، سقط جنین را براساس شرایط اجتماعی و پزشکی; مانند سلامت مادر و جنین و بارداری ناشی از تجاوز به رسمیت شناخت.

در حالیکه قانون سقط جنین در ایسلند همچنان مشروط باقی ماندهاست، این کشور مسیر قانونی کردن سقط جنین را برای بسیاری از کشورهایی که سقط جنین بهطورکامل و غیر مشروط در آنها وجود دارد هموار کرده است. بین سالهای ۱۹۵۰  تا ۱۹۸۵میلادی، بسیاری از کشورهای توسعهیافته، قانون سقط جنین را تصویب نموده و رسما آن را بهعنوان یک حق اساسی بشر اعلام کردهاند. چین از جمله کشورهایی است که سقط جنین را قانونی شمرده است. قانونی بودن سقط جنین در کشوری مانند هند که تبعیض جنسیتی هنوز یک مسئله و معضل اصلی و مهم در این کشور است، تعجب بسیاری را برانگیخته است. حتی از آن تعجببرانگیزتر کشوراستبدادی کره شمالی است که در آن سقط جنین امری قانونی است. با این وجود، اینکه هنوز برخی از کشورهای توسعهیافته، سقط جنین را قانونی نکردهاند این موضوع را جالبتر و پیچیدهتر میسازد.

هفت کشوری که غیر قانونی بودن سقط جنین برای برخی تعجببرانگیز است شامل:

برزیل: کشوری که به عنوان کشور آزادیهای جنسی شناخته شده است سقط جنین در آن هنوز غیرقانونی است هرچند دو استثنا دارد: اگر بارداری مادر را در خطر قرار داده باشد، یا بارداری بر اثر تجاوز یا سکس با نزدیکان رخ داده باشد.

ایرلند: به عنوان یک کشور کاتولیک سرسخت، نگاه  سختگیرانهای به سقط جنین دارد. تنها شرایطی که در آن سقط جنین اجازه دارد انجام شود، زمانی است که بارداری زندگی و سلامتی مادر را تهدید کند. در غیر اینصورت کاملا غیرقانونی است، حتی اگر بارداری ناشی از مورد تجاوز قرار گرفتن باشد، یا جنین اختلالاتی داشته باشد.

اندونزی: هم مانند برزیل فقط برای نجات جان مادر، و در صورت بارداری ناشی از تجاوز، سقط جنین قانونی خواهد بود.

شیلی: در بحث سقط جنین، شیلی یکی از سختگیرانهترین و محافظهکارترین کشورهای دنیاست زیرا در شیلی سقط جنین کاملا و بهطور قاطعانه غیرقانونی است. هیچ استثنایی هم برای هیچ شرایط خاص اجتماعی و پزشکی قائل نیست.

مکزیک: کشوری که یکی از قویترین اقتصادهای جهان را دارد، اما هنوز سقط جنین در آن غیرقانونی است. در ۱۸ ایالت از ۳۱ ایالت آن، انجام سقط جنین، زنان را محکوم به حبس تا سی سال میکند. تنها استثنا وقتی است که سلامتی مادر در خطر است یا بارداری ناشی از تجاوز است.

فیلیپین: با اینکه کشوری است بسیار تحتتاثیر فرهنگ اسپانیایی و آمریکایی، اما در زمینه سقط جنین بسیار محافظه کار است. تنها استثنا برای سقط جنین در فیلیپین زمانی است که سلامتی مادر در خطر است.

استرالیا: یکی از توسعهیافتهترین و ثروتمندترین کشورها در جهان! در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از رتبه بسیار بالایی در زمینه سلامت و بهداشت، آموزش، اقتصاد، آزادیهای مدنی، حقوق سیاسی و بهطور کلی کیفیت زندگی برخوردار است. اما در این میان یک ناهماهنگی خودنمایی میکند: سیاست استرالیا در زمینه قانون سقط جنین.

سقط جنین در استرالیا یک قانونگذاری ایالتی است بنابراین در بعضی ایالتها مانند ایالت ویکتوریا سقط جنین قانونی است. درحالیکه در برخی ایالتهای دیگر غیرقانونی است مگر موضوع حفظ سلامتی مادر در میان یاشد، یا جنین از اختلالات جدی رنج ببرد.

مترجم: الهه ایمانیان

منبع: باستل

امتیاز شما به نوشته؟
[کل: 0 میانگین: 0]
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.