درباره ما

هدف ما پاسخ به دغدغه ها و پرسشهای نسل امروز است، نسلی که نظم موجود و تقسیم قدرت در خانواده و جامعه سنتی را نمی پذیرد و سودای تغییر این نظام را در سر دارد. آرمان ما کمک به پرورش نسلی است که فرهنگ، سنت، مذهب و آبرو را به عنوان بهانه و دلیلی برای سرکوب جنسی و جنسیتی برنمی‌تابد، مفاهیمی چون غیرت و ناموس را مخالف کرامت انسانی و استقلال انسان می داند، و از حقوق خود، شامل آزادی پوشش٬، حق کنترل بر بدن و تعیین گرایش جنسی، حق اشتغال و تحصیل بدون تبعیض جنسیتی، و برخورداری یکسان از فرصت حضور در عرصه عمومی آگاه است، و در پایانر کمک به بالندگی نسلی که خط بطلانی بر دوگانه خصوصی عمومی کشیده، و سرکوب جنسیتی درون خانواده را زیر سوال برد.
مباحث مطالعات جنسیت و فمینیسمر عامدانه از مواد آموزشی مدارس و دانشگاه‌های ایران حذف شده است تا فمینیسم را نه آنی که هست، بلکه آنطور که میخواهند بنمایانند. ما در «فمینیسم روزمره» مفاهیم پایه مطالعات جنسیتی و فمینیسم را به زبان ساده و طنز، و با ویدیوهای ساده آموزشی و در عین حال مفرح آموزش میدهیم.

گروه «فمینیسم» متشکل از فمینیست‌هایی از نسل جدید است با پیش زمینه های فرهنگی، قومیتی و زبانی گوناگون، و متعلق به گرایش های مختلف درون مکتب فمینیسم که به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند. اعضای گروه «فمینیسم» تلاش دارند تجربه های خود و زنان دیگر نقاط جهان از زندگی به عنوان یک زن را به اشتراک بگذارند و از تاثیرات مبارزات فمینیستی بر زندگی روزمره زنان بگویند.


سردبیر: نسرین افضلی

نسرین افضلی

نسرین افضلی (زاده ۱۳۵۷ در تهران) پژوهشگر مطالعات زنان، فمینیست و فعال حقوق زنان، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه کنکوردیا کانادا است.افضلی که با فعالیت دانشجویی در دورهٔ اصلاحات شروع کرده بود، پس از آشنایی با گروه‌های فمینیست، به فعالیت در حوزهٔ زنان علاقه‌مند شد.