خانه نقد فیلم

نقد فیلم

وضعیت سیاه

نقدی بر فیلم «رگ خواب» هومن داوودی «رگ خواب» آخرین فیلم حمید نعمت الله تصویرگر یک وضعیت است؛ یک وضعیت سیاه؛ وضعیت سیاه زن ایرانی معاصر که به جان آمده از سال ها تحقیر و سرخوردگی، حالا چنان ناامید از بهبود اوضاع شده و چنان در برابر محیط آرامش کش پیرامونش دست بسته و بی […]