خانه نقد فیلم

نقد فیلم

«بیگانه» تجربه مردان از تجاوز و زایمان

علی نیری مجموعه فیلمهای بیگانه 1Alien را شاید کمتر کسی نشناسد. موجودی فرازمینی که در ابتدا مانند یک انگل یا ویروس از راه هوا وارد بدن میزبان/قربانی شده و پس از مدت کوتاهی به فجیع ترین شکل ممکن، از او خارج میشود. بیگانه پس از مدت بسیار کوتاهی به بلوغ رسیده و شروع به کشتار […]

وضعیت سیاه

نقدی بر فیلم «رگ خواب» هومن داوودی «رگ خواب» آخرین فیلم حمید نعمت الله تصویرگر یک وضعیت است؛ یک وضعیت سیاه؛ وضعیت سیاه زن ایرانی معاصر که به جان آمده از سال ها تحقیر و سرخوردگی، حالا چنان ناامید از بهبود اوضاع شده و چنان در برابر محیط آرامش کش پیرامونش دست بسته و بی […]