روایت‌های آزار

این روزها پر شدن از روایت‌های تلخ و کثیف آزارهای جنسی که دیده‌ایم و می‌بینیم! دیگه وقتش بود! تحسین‌برانگیزه شجاعت زنانی که شروع کردن به نوشتن! کمترین کاری که می‌کنه اینه که جسارت نوشتن و حرف زدن به بقیه میده و می‌بینی که فقط تو نبودی که اینها رو زندگی کردی!