کار خانگی

آبان ۳۰, ۱۳۹۵

سه راه کاربردی برای به چالش کشیدن هنجار های جنسیتی در ازدواج

برگردان: نگار مسروری چند وقت پیش برای تولد خانمم یک هدیه فوق العاده گرفتم. حدود یکی دو ماه پیش بود که او اشاره کرده بود که […]
آبان ۳, ۱۳۹۵

رسیدگی به خانه و خانواده یک کار واقعی است و شایسته است که به رسمیت شناخته شود

نویسنده: جودیت فلاندرز برگردان: نگار محمدی‌زاده توضیح: مطلب زیر برگرفته از نشریه گاردین٬ در خصوص کارخانگی در بریتانیاست. مسئولان با ارزش‌گذاری کارخانگی موافق هستند اما ما […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵

خانه داری سوئدی ها و من

مرمر مشفقی از وقتی به یاد دارم از آشپزی و کارهای خانه خوشم نمی آمد. دلیل اصلی اش این بود که می گفتند: «تو دختری و […]
شهریور ۴, ۱۳۹۵

“اجرت المثل و تنصیف اموال، مابه ازای کارخانگی زنان خانه دار”

اجرت ‌المثل ایام زوجیت عبارت است از دستمزد کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام‌داده است ، که برگرفته شده است از فلسفه […]