زنان تاثیرگذار

در طول تاریخ، زنان برجسته ای بوده اند که نقشی اساسی در پیشرفت علم ، هنر، و زندگی انسان داشته اند، اما برخلاف تأثیر چشمگیرشان، هرگز شناخته نشدند. بعضی از آن ها در سایه ی مردان زندگی شان دیده نشدند، تعدادی از آن ها مجبور شدند خود خواسته، کاری که شروع کرده بودند را رها کنند و بعضی دیگر از آن ها، مرگی تلخ و نابهنگام به زندگی شان پایان داد. اما تعدادی از آن ها هم بودند که موفق شدند در دنیای علم جاپای خود را محکم کنند و به شهرت برسند. در این مطالب به تعدادی از زنان تأثیرگذار تاریخ می پردازیم.