۱۰ صفت زنان خودساخته

خانم اپرا وینفری (مجری معروف) و سارا بلکلی (موسسه شرکت اسپانکس) زنانی خودساخته شناخته شده اند. این خانم ھا نه با پول بزرگ شده اند، نه میراث قابل توجھی را از خانواده شان بدست آورده اند و نه در مسابقاتی مانند فوتبال جایزه گرفته اند تا معروف شوند؛ بلکه تنھا سخت کار کرده اند، خودشان را نشان داده اند و اثبات کرده اند. اما چه چیزی آنھا را برجسته کرده است؟ ما برای پیدا کردن این سوال از زنانی که خودساخته اند پرسیده ایم که ۱۰ صفتی که موجب موفقیت آنھا و تبدیل آنھا به یک زن خودساخته شده است، را بیان کنند. این ۱۰ صفت در این مقاله ارائه شده است

 

سفت و محکم

ھیچ شکی نیست که زنان خودساخته یک آتش یا شور و ھیجانی درخودشان دارند که آنھا را از ھر خطر و مانعی دور نگه می داره. زمانیکه شما در کنار یک زن خودساخته ھستید، می توانید این را حس کنید. او از انرژی غیرقابل انکاری در عقیده و حل و فصل مشکلات برخوردار است. ھمچنین ھمیشه برای حل ھر موضوع غیرقابل پیش بینی آماده است. ( Amira 25 ، Polack ساله، رھبر کمپین جوانان شرکت SAP)

 

خودآگاه

زنان خودساخته می دانند چه کسی ھستند و از تجربیات خود یاد می گیرند. خودآگاھی آنھا موجب نظم بخشیدن و روشن کردن شخصیت و علایق حرفه ایشان می شود و این موضوع کمک می کند تا درست حرکت کنند. اھداف شان را با شخصیت و حرفه شان ھمراستا کنند ، (۳۱Rumeet Billan ساله، مدیرعامل و کارآفرین اجتماعی)

 

دوراندیش

زنان خودساخته فراتر از ھمه چیز را می بینند و چیزھای جدید را خلق می کنند. آنھا می توانند برخلاف دیگران موانع و بی عدالتی ھا را به عنوان فرصت ببینند. وقتیکه اغلب دیگران با دیدن مشکلات جا می زنند و از آنھا فرار می کنند، این زنان مشتاق ھستند که یک فرصت جدید را بسازند و مھم نیست که چقدر این مشکل عمیق و پیچیده است. ، (۳۴Rachel Armstrong ساله، موسس، مدیر اجرایی و دادستان Farm Commons)

 

نسبت به خود بخشنده ھستند

زنان خودساخته با دلسوزی به لحظه ھای سخت، انتخاب ھای غلط شان و گذشته شان نگاه می کنند، و می دانند که بھترین را با توجه به منابع و موقعیتی که داشته اند انجام داده اند. آنھا برای قضاوت خودشان را آزاد می گذارند و حسرت کارھایشان را نمی خورند. ۳۶ ،(Maranda Pleasant ساله، موسس و سردبیر مجله ھای Chief Mantra،ORIGIN Magazine Yoga + Health Magazine, Thrive Magazine )

 

متمرکز

زنان خودساخته آنچه را که مھم است از آنچه که مھم نیست، را تشخیص دھند و می دانند که در چه مواقعی باید عجله کنند و کی باید صبور باشند. آنھا می دانند که کی باید ” بله ” بگویند و مھم تر از ھمه می دانند کی باید ” نه ” بگویند. ( Teal Mediaمدیر ،ساله ۳۸ ،(Jessica Teal)

 

کاردان و مدبر

زنان خودساخته مدبر ھستند. آنھا کمبود وقت، پول، حمایت یا ھر چیز دیگری را نمی بینند. بلکه این کمبودھا را به عنوان فرصتی می بینند که بیشتر مصصم شان می کند تا آن کار را به انجام برساند. بیشتر از ھر کس دیگری آنھا می توانند موانع را کنار بزنند تا راه حلخلاقانه ای را برای مشکل شان پیدا کنند. ،(۳۰Brittney Castro ساله، موسس و مدیر عامل شرکت Financially Wise Women)

پر شور

تا به حال ھیچ زن خودساخته ای دیده نشده که پرشور و ھیجان نباشد. پرشور و این اشتیاق برای ھر چیزی که باشد، آنھا را تحریک می کند که سریع تر از ھم سن و سالان خود حرکت کنند. (Global Glimpse اجرایی مدیر ،ساله ۳۰ ،(Eliza Pesuit)

 

از شرایط ناخوشایند و سخت، راحتی را می‌سازند

زنان خودساخته یاد گرفته اند که موفق بودن به راحتی میسر نمی شود. از شرایط ناخوشایند و سخت، راحتی را می سازند بدست آوردن موفقیت اغلب دشوار، ترسناک، خسته کننده است و قطعا به تنھایی بدست می آید. این زنان می دانند که این احساسات و تجربه ھا بخشی از فرایند خودسازی و یادگرفتن این است که از شرایط ناخوشایند و سخت، راحتی را بسازند. ، (Ingrid 44.Vanderveldt ساله، موسس و مدیرعامل, Ingrid Vanderveldt LLCEBW2020)

 

دارای ھوش ھمکاری اند

زنان خودساخته معمولا از نظر فکری متنوع ھستند یعنی توانایی ارتباط نوع از افراد را دارند و می دانند که چگونه با افراد دارای ایده ھا، برقرار کردن با ھمه تجربه ھا، باورھا و سلیقه ھای مختلف ھمکاری کنند. آنھا می توانند بدون اینکه از درگیری عاطفی داشته باشند، بر روی یک موضوع تمرکز کنند و به ھدف خود برسند. (Circle Wealth Management, LLC مدیر ،ساله ۵۰ ،(Maria L. Chrin)

 

به جلو حرکت می کنند

زنان خودساخته در شناخت و تصرف فرصت ھا، ارزیابی ریسک ھا و استفاده از موقعیت ھا و شانس ھا خبره ھستند. ھمچنین آنان راه و روش انجام یک کار را می دانند. اما دعوت ھستند، برخی از زنان باھوش و با انگیزه به دلیل اینکه به جای اقدام کردن منتظر انگیزه خود را از دست می دھند.  ،(۲۸Sarah Kunst ساله، عضو ھیئت مدیره سرمایه گذاری Marie Claire)

صفات و ویژگی ھای زنان خودساخته تنھا شامل این ۱۰ صفت نمی شود بلکه دلسوزی، انعطاف پذیری، تحلیل گر، سخاوتمند، استوار، نوآور، خوش بین و تلاش گر برای یک زندگی عالی و تشنه یادگیری صفات دیگری است که در این لیست می گنجد.

ندا کاشی

منبع: فوربز

امتیاز شما به نوشته؟
[کل: 0 میانگین: 0]
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *