خانه برچسب "جایزهء گِرمی"

بیانسه در پروفایلِ “تایم ۱۰۰”: میشل اوباما آمریکایی های سیاه پوست را توانمند میکند

نوشته اُوِن داورتی برگردان: ساره بیانسه نوئلز کارتر با نگاشتن نمایه ای،  برای جایگاه اوباما در لیست “تاثیرگذارترین صد فرد” سال ۲۰۱۹ گفت بانوی نخست سابق آمریکا ، میشل اوباما، آمریکایی های سیاهپوست را توانمند می کند. بیانسه نوشت دوست داشتن اوباما برای او، “به خاطر منش و رفتار میشل اوباما، طبیعی ست” بیانسه در واکاوی […]