خانه برچسب "فیلم بیگانه"

«بیگانه» تجربه مردان از تجاوز و زایمان

علی نیری مجموعه فیلمهای بیگانه [[Alien]] را شاید کمتر کسی نشناسد. موجودی فرازمینی که در ابتدا مانند یک انگل یا ویروس از راه هوا وارد بدن میزبان/قربانی شده و پس از مدت کوتاهی به فجیع ترین شکل ممکن، از او خارج میشود. بیگانه پس از مدت بسیار کوتاهی به بلوغ رسیده و شروع به کشتار […]