کتابخانه زنان

در این بخش فمینیسم روزمره کتاب‌های الکترونیک رایگان و مفید مخصوص زنان «برای آگاهی از  از حقوق و جایگاه اجتماعی‌» قرار می‌گیرد. کتاب‌هایی که همه زنان باید مطالعه کنند.

 

نام کتابحجملینک دریافت
شروط ضمن عقد۶۴۹ کیلوبایتدریافت
درباره حقوق زنان بیشتر بدانیم۹۸۶ کیلوبایتدریافت
جزوه آموزشی کامل سکس۹۴۲ کیلوبایتدریافت
معایب الرجال-بی بی خانم استرآبادی۲.۲۱ مگابایتدریافت
مساله زن۳۸۰ کیلوبایتدریافت
کارخانگی۹۵۹ کیلوبایتدریافت
جنس ضعیف-اوریانا فالاچی۱۰ مگابایتدریافت
جنبش زنان-آندره میشل۱.۸ مگابایتدریافت
گل صحرا-واریس دیری–کاتلین میلر۶ مگابایتدریافت
مغالطات۲ مگابایتدریافت
سیر تحول حقوق زن در ایران معاصر۴ مگابایتدریافت
خشونت خانگی، عوامل و راهکارهای‌ مقابله با آن۱ مگابایتدریافت